Luka Brijuni

Otoci Brijuni smješteni su sjeverozapadno od luke Pula s otocima Veliki Brijun i Mali Brijun, i nekoliko otočića i hridi zapadno od njih. Veće jahte mogu se vezati u četverovez na lukobranu, a manje uz obalu do lukobrana. Za vez potrebno je kontaktirati N.P. Brijuni.

Orijentacija

Tvrđava na najvišem vrhu otoka Veliki Brijun; svjetionik na rtu Peneda – četverokutna kula uz kuću; vrh otoka Mali Brijun i svjetlo na grebenu Kabula – kula sa stupom i galerijom na bloku u moru i znakom na vrhu (kardinala N).

Upozorenje

  • plićine Gaz (3.6 m) i Grunj (5,9 m) zapadno od skupine otočja Brijuni;
  • plićine Pusta, Pojer i Vrganj, hridi i otoèiæi WNW od otoka Mali Brijun izvan su plovne rute;
  • podrtine neopasne za navigaciju na oko 2 milje u smjeru 285o i 5.6 milje u smjeru 266o od svjetla na gremenu Kabula. Prolazi između otoka i otočića, zbog mnogobrojnih zapreka, nisu pristupačni većim brodovima, a mogu biti opasni i za male brodove.

Zabranjeno je sidrenje u morskom području SE od otoka Veliki Brijun, i to od spojnice rt Peneda – rt Kumpar do spojnice rt Kosir u smjeru 106o do obale kopna.

Sidrište

Veći brodovi po buri sidre u zavjetrini otoka, oko 2.5 milje WNW od svjetionika na rtu Peneda na oko 40 m dubine; dno drži dobro.

Vremenske prilike

Bura može puhati velikom brzinom; zbog ograničenog privjetrišta ne stvara valove koji ometaju plovidbu. Jaki NW vjetrovi uzrokuju jače valovito more, naručito u sjevernom dijelu kanala. U južnom dijelu kanala SE i SW vjetrovi uzrokuju jače valovito more.

Magla

Javlja se prosječno desetak dana u godini, naručito u zimskim mjesecima.

Morske struje

Stalna struja ima smjer NW, ali vjetrovi i morske mijene utječu na njezin smjer i brzinu. Tako za vrijeme plime (prema NW) brzina struje može biti do 1,5 čv, a ako pušu južni vjetrovi, i do 2 čv. Struja oseke ponekad je jača od stalne struje pa rezultirajuća struja ima smjer SE.

Grafički prikaz namjene - Brijuni
Grafički prikaz pomorskog dobra - Brijuni