Misija, vizija i vrijednosti Lučke uprave Pula

VIZIJA

Lučka uprava Pula želi na inovativni način biti pogonska snaga poduzetničkog razvoja Istre kao i njena pomorska vrata, na način da je usmjerena na zajednicu, korisnke usuga i njen gospodarski napredak, uz učinkovit doprinos razvoju grada Pule i pomorskog dobra, cijenjen od strane korisnika (kupaca), zaposlenika i cjelokupne zajednice.

MISIJA

Misija Lučke uprave Pula je promocija luke Pula, stvaranje nove i upravljanje postojećom infrastrukturom, te jamčenjem pouzdane usluge kako bi se pridonijelo konkurentnosti i stvaranje vrijednosti za lokalnu zajednicu uz poštivanje svih relevantnih preuzetih obveza, pravilnika i zakona.

Uvjeriti sve zainteresirane strane da se pomorska dobra i Lučko područje pod njenom ingerencijom razvijaju i djeluju na koordiniran, siguran i ekološki prihvatljiv način kojim bi se osigurala maksimalna učinkovitost i pogodnost brodarima, omogućio optimalni rast poslovanja, razvoja tehnologije, ulaganja razvoja turističkog i gospodarskog potencijala regije, kvalitetan odnos sa zaposlenicima i poboljšanje sveukupne kvalitete života, uz maksimalnu brigu za okoliš te sprječavanje onečišćenja.  U svojim aktivnostima pratimo zahtjeve međunarodno priznatih normi ISO 9001 i ISO 14001 .

VRIJEDNOSTI

  • Usmjerenost korisniku luke i njenih usluga
  • Etičko i profesionalno upravljanje
  • Dugoročno razmišljanje
  • Inovativnost, stalno poboljšavanje
  • Društvena odgovornost
  • Zahtjevi vlasnika i ispunjenje planova i ciljeva 
  • Očuvan i čist okoliš i okruženje u kojem djelujemo