23.12.2014.

Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet

U svrhu realizacije projekta Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet (MIS: TR.1.2.10-0009) financiranog iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007 – 2013.  Lučka uprava Pula namjerava u 2015.g sklopiti Ugovore za:

  • Angažiranje stručnjaka za pomoć u javnoj nabavi u visini od 5.000,00 kn (PDV uključen)
  • Organiziranje ručka za koordinacijske sastanke 4.000,00 kn (PDV uključen) 
  • Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet 300.000,00 (PDV uključen)
  • Organizacija cateringa na predstavljanju rezultata Studije 2.000,00 kn (PDV uključen).