15.01.2015.

Javni pozivi korisnicima veza u lučicama Fažana, Krnica i Valbandon

Objavljeni javni pozivi nalaze se u nastavku ovog teksta.