10.03.2015.

Objavljen poziv na nadmetanje za postupak izrade studije izvedivosti i analiza troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet financiranih iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.-2013.

Više informacija, te pripadajuću dokumentaciju možete pronaći u sekciji Javna nabava - Nadmetanja.