23.10.2015.

Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi za izgradnju terminala za pomorski putnički promet u Puli

Autori Studije su VTP Engineering S.r.l. iz Venecije u suradnji s Pomorskim Fakultetom u Rijeci.

Projekt kroz koji se izrađuje Studija vrijedan je 347.000,00 kuna, od čega 294.950,00 kuna sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007.-2013.

Korisnik projekta je Lučka uprava Pula, a partner projekta je Grad Pula.