Slobodna zona

Odlukom Vlade RH o davanju suglasnosti (11.03.1999) osnovana je Slobodna zona luke Pula čiji je osnivač i upravljač LUČKA UPRAVA PULA (N. N. 25/99) 

Područje Slobodne zone luke Pula nalazi se na lučkom području luke Pula u akvatoriju južnog dijela pulske luke i obuhvaća:

  • kopneni dio
  • morski dio ukupne površine 38.479 m²

U Slobodnoj zoni luke Pula, korisnici zone mogu obavljati slijedeće djelatnosti

  • proizvodnja robe,
  • oplemenjivanje robe,
  • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
  • bankarski i drugi novčani poslovi,
  • usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba,
  • ugostiteljske usluge i
  • druge usluge osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu; ukrcaja i iskrcaja putnika.