Korisnici zone

Korisnici slobodne zone Luke Pula
ELBERG d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 214 409
+385 52 214 409
Proizvodnja
BERNARDICA d. o.o. Medulin +385 52 577 124
+385 52 577 124
Proizvodnja
CELMAR - d. o.o., Sv. Polikarpa 8 Pula +385 52 214 409
+385 52 214 409
Proizvodnja
SONG BOOK d. o.o., Rovinjska 7, Pula +385 52 387 607
+385 52 501 958
Proizvodnja
GERA d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 215 806
+385 52 215 806
Proizvodnja
ROSSL I DUSO ISTRA d. o.o., Sv. Polikarpa 8, Pula +385 52 216 707
+385 52 216 707
Proizvodnja
LUKA PULA - d. o.o., Sv. Polikarpa 8, Pula +385 52 211 117 Exlusive
BM-EUROMONT d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 223 115
+385 52 223 114
Proizvodnja
SIGMA NOVA d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 218 711
+385 52 218 711
Otpremništvo, Proizvodnja
AVANGARD YACHTS, Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 375 500
+385 52 375 509
Proizvodnja
POLA TEXTILE d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 385 504
+385 52 385 505
Proizvodnja
SIGMA TRANS - d. o.o. Pula, Sv. Polikarpa 8 +385 52 218 711
+385 52 218 711
Cest. prijevoz