JAVNA NABAVA

OBJAVE JAVNE NABAVE

2019. godina

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Pula sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da su gospodarski subjekti u sukobu interesa:
Tera Rossa Nekretnine d.o.o. Borik 14, iz Pule OIB: 30060476533
Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).