O NAMA

PODACI

Osnivač: Istarska županija

OIB: 98035365721

Adresa: Riva 2, 52100 Pula, Hrvatska

Odgovorna osoba: Dalibor Brnos

Upravno vijeće:

dr. sc. Valter Boljunčić – predsjednik

Danijel Perica – član

kap. Dolores Brenko Škerjanc

Ivan Beletić Tatić

Hrvoje Markulinčić

OSNIVANJE

Temeljem članka 13. stavka 2. i 3. Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95) Županijsko poglavarstvo Istarske županije je na sjednici održanoj 09. prosinca 1997. godine donijelo

ODLUKU o osnivanju Lučke uprave Pula


USTROJ

Ustroj Lučke uprave organiziran je putem slijedećih organizacijskih jedinica koje su i fizički razdvojene u dva ureda (u Slobodnoj zoni i na gatu Rijeka):

 • Slobodna zona luke Pula i komercijalno-financijski poslovi kojom rukovodi voditelj (Adresa:  Sv. Polikarpa 8, Pula);
 • Lučki kontrolni centar kojom rukovodi voditelj (Adresa: Riva bb, Pula)

Ured ravnatelja, tajnice i višeg referenta nalazi se na adresi: Riva 2, Pula

LUČKO PODRUČJE

Lučka uprava Pula upravlja s 13 lučkih područja: lukom Pula,  slobodnom zonom luke Pula, lučicom Ribarska koliba, Štinjan, lukama Fažana, Brijuni, Runke, Polje, Medulin, Kuje, Krnica, Bunarina i sidrištem Vinkuranska vala.

Prema veličini i značaju za RH, luka Pula je luka županijskog značaja, a ostale luke su lokalnog značaja.

VIZIJA

Lučka uprava Pula želi na inovativni način biti pogonska snaga poduzetničkog razvoja Istre kao i njena pomorska vrata, na način da je usmjerena na zajednicu, korisnike usluga i njen gospodarski napredak, uz učinkovit doprinos razvoju grada Pule i pomorskog dobra, cijenjen od strane korisnika (kupaca), zaposlenika i cjelokupne zajednice

MISIJA

Misija Lučke uprave Pula je promocija luke Pula, stvaranje nove i upravljanje postojećom infrastrukturom, te jamčenjem pouzdane usluge kako bi se pridonijelo konkurentnosti i stvaranje vrijednosti za lokalnu zajednicu uz poštivanje svih relevantnih preuzetih obveza, pravilnika i zakona.

Uvjeriti sve zainteresirane strane da se pomorska dobra i Lučko područje pod njenom ingerencijom razvijaju i djeluju na koordiniran, siguran i ekološki prihvatljiv način kojim bi se osigurala maksimalna učinkovitost i pogodnost brodarima, omogućio optimalni rast poslovanja, razvoja tehnologije, ulaganja razvoja turističkog i gospodarskog potencijala regije, kvalitetan odnos sa zaposlenicima i poboljšanje sveukupne kvalitete života, uz maksimalnu brigu za okoliš te sprječavanje onečišćenja. U svojim aktivnostima pratimo zahtjeve međunarodno priznatih normi ISO 9001 i ISO 14001 .

NAČELA

 • Usmjerenost korisniku luke i njenih usluga
 • Etičko i profesionalno upravljanje
 • Dugoročno razmišljanje
 • Inovativnost, stalno poboljšavanje
 • Društvena odgovornost
 • Zahtjevi vlasnika i ispunjenje planova i ciljeva 
 • Očuvan i čist okoliš i okruženje u kojem djelujemo
 •  


DJELATNOST

Lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti utvrđene Zakonom o morskim lukama (NN br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suorastrukture) jesu:

  1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodova i plutajućih objekata;
  2. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;
  3. ostale gospodarske djelatnosti koje su s djelatnostima iz točke 1. i 2. u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova i brodica, pružanje usluga putnicima, lučko tegljenje, agencijska išpediterska djelatnost, servisi lučke mehanizacije, održavanje i korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija).

POVIJEST

“Život luke Pula seže u daleku prošlost, u daleku mitsku predaju kada ne znamo ni godine i vjekove, ni vlastelu ni vladare koji su vladali gradom. Luka Pula privukla je drevne moreplovce ” da smire vesla” i udare temelje naselju koje će nastaviti živjeti kroz sva razdoblja čovjekove burne povijesti na jugu poluotoka Istra.”

 (Zbornik iz povijesti pulske luke)