LUKA BRIJUNI

44°55´1"N   13°46´11"E

Raj na zemlji!

SMJEŠTAJ / ORJENTACIJA

Otoci Brijuni smješteni su sjeverozapadno od luke Pula s otocima Veliki Brijun i Mali Brijun, i nekoliko otočića i hridi zapadno od njih. Veće jahte mogu se vezati u četverovez na lukobranu, a manje uz obalu do lukobrana. Za vez potrebno je kontaktirati N.P. Brijuni.

Strma obala na rtu Kumpar i zgrade na brdu Mužilj, svjetlo na glavi lukobrana – zelena kula sa stupom i galerijom, svjetlo na rtu Proština – četverokutna kamena kula sa crvenim vrhom i otok Veliki Brijun sa svjetionikom na rtu Peneda – četverokutna kamena kula uz kuću.

Dio grada vidi se s mora.

Orijentacija

Tvrđava na najvišem vrhu otoka Veliki Brijun; svjetionik na rtu Peneda – četverokutna kula uz kuću; vrh otoka Mali Brijun i svjetlo na grebenu Kabula – kula sa stupom i galerijom na bloku u moru i znakom na vrhu (kardinala N).

UPUTE ZA PLOVIDBU

UPOZORENJE!

  • plićine Gaz (3.6 m) i Grunj (5,9 m) zapadno od skupine otočja Brijuni;
  • plićine Pusta, Pojer i Vrganj, hridi i otoèiæi WNW od otoka Mali Brijun izvan su plovne rute;
  • podrtine neopasne za navigaciju na oko 2 milje u smjeru 285o i 5.6 milje u smjeru 266o od svjetla na gremenu Kabula. Prolazi između otoka i otočića, zbog mnogobrojnih zapreka, nisu pristupačni većim brodovima, a mogu biti opasni i za male brodove.

Zabranjeno je sidrenje u morskom području SE od otoka Veliki Brijun, i to od spojnice rt Peneda – rt Kumpar do spojnice rt Kosir u smjeru 106o do obale kopna.

SIDRIŠTE

Veći brodovi po buri sidre u zavjetrini otoka, oko 2.5 milje WNW od svjetionika na rtu Peneda na oko 40 m dubine; dno drži dobro.

VREMENSKE PRILIKE

Bura može puhati velikom brzinom; zbog ograničenog privjetrišta ne stvara valove koji ometaju plovidbu. Jaki NW vjetrovi uzrokuju jače valovito more, naručito u sjevernom dijelu kanala. U južnom dijelu kanala SE i SW vjetrovi uzrokuju jače valovito more.

Magla

Javlja se prosječno desetak dana u godini, naručito u zimskim mjesecima.

Morske struje

Stalna struja ima smjer NW, ali vjetrovi i morske mijene utječu na njezin smjer i brzinu. Tako za vrijeme plime (prema NW) brzina struje može biti do 1,5 čv, a ako pušu južni vjetrovi, i do 2 čv. Struja oseke ponekad je jača od stalne struje pa rezultirajuća struja ima smjer SE.

PLIĆINE

Rubovi plićine označeni su: N rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala N), E rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala E), S rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala S), W rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala W).

VJETROVI U LUCI

Luka je zaštićena od svih vjetrova osim NW. Treba paziti na nevere sa NW koje mogu biti opasne i u luci. Jugo i bura mogu puhati snažno ali u luci ne razvijaju valove.

Pred ulazom u luku, ispred lukobrana, stalna je struja NW smjera koja sa vjetrom može doseći brzinu i nekoliko čvorova.