LUKA KUJE - Ližnjan

44°49.1592 N   13°58.4817"E

ORGANIZACIJA LUKE

U luci Kuje su vezane brodice mještana. Sigurno je skrovište za male brodove po svim vjetrovima, osim iz I kvadranta. JI od ulaza u uvalu, na daljini 600m od obale prostire se plićina i greben Sika. Noću je u potamnjenom sektoru svjetionika Marlera.