LUKA POLJE

44°47´7"N   13°54´17"E

ORGANIZACIJA LUKE

U luci Polje vezane su brodice mještana. Luka Polje sadrži 27 komunalnih vezova, 11 obalnih te 16 vezova na sidrištu. Namijenjena je plovilima do 6-7 metara koji imaju mali gaz, a u ribarskom dijelu nalazi se 4 veza. 

Lukom upravlja lučka uprava Pula.