LUKA POLJE

44°47´7"N   13°54´17"E

ORGANIZACIJA LUKE

U luci Polje vezane su brodice mještana. Luka Polje sadrži 30 komunalnih vezova, 14 obalnih te 16 vezova na sidrištu. Namijenjena je plovilima do 6-7 metara koji imaju mali gaz.

Lukom upravlja koncesionar – Buža d.o.o. Početak koncesije: 01.07.2011., kraj koncesije: 30.06.2031.