PULA

44°52.5´N   13°50.8´E

UN Locator code: HRPUY

Luka županijskog značaja.

U srcu antičke Pule, jedinstvena u svijetu!

LUČKO PODRUČJE

Lučko područje luke Pula kojim upravlja Lučka uprava Pula obuhvaća:

– luku Pula od Valelunge (uključujući Velu dragu i rt Guc)

– bazen “gat Čađavica” (Molo Carbone)

– Štinjanska draga

– lukobran luke Pula i sidrište vanjske strabe lukobrana u Puli

Lučka kapetanija Pula vrši nadzor nad sigurnošću plovidbe i provođenjem reda u luci, a Lučki kontrolni centar prati pomorski promet na lučkom području.

Pravilnikom o redu u luci Pula (svibanj 2017g.) propisan je red u luci i uvjeti korištenja lukom.

ORGANIZACIJA LUKE

Područje luke možemo prikazati prema namjeni:

– ribarski dio luke

– putnički dio luke

– putnički dio za međunarodni i domaći promet

– iskrcajno mjesto ribe

– neizgrađeni dio

Gat Rijeka rezerviran je za putnički promet kao i carinski gat, a prihvat jahti i kruzera vrši se na Riječkom gatu.

Vezati se može na obali SW od marine i u ACI marini, a sidriti NW od gata Rijeka na muljevitom dnu koje dobro drži sidro. Jahte manje od 25 m struju, vodu i vez mogu pronaći u ACI marini Pula.

ISTRAŽITE LUČKO PODRUČJE

ORJENTACIJA

Luka Pula prirodna je luka zaštićena sa S i SW poluotokom koji završava rtom Kumpar i lukobranom dugačkim 1.210 m, a sa sjeverne strane rtom Proština.

Strma obala na rtu Kumpar i zgrade na brdu Mužilj, svjetlo na glavi lukobrana – zelena kula sa stupom i galerijom, svjetlo na rtu Proština – četverokutna kamena kula sa crvenim vrhom i otok Veliki Brijun sa svjetionikom na rtu Peneda – četverokutna kamena kula uz kuću.

Dio grada vidi se s mora.

UPUTE ZA PLOVIDBU

Prilikom uplovljenja noću na ulazu između glave lukobrana i rta Proština treba ploviti na 300 m od rta Proština, držeći kurs na crveno svjetlo na južnoj strani otoka Andrija sve dok se ne ugleda slobodan prolaz između otoka Andrija i Katarina kada okrenuti u prolaz, te između dva para svjetlećih oznaka uploviti u istočni dio luke.

Prolaz između otoka Andrija i Katarina označavaju sa NW strane dvije crvene kule s galerijom na bloku u moru (crvena svjetla), a sa SE strane dvije zelene kule s galerijom na bloku u moru (zelena svjetla). Brodovi gaza većeg od 5 m ne mogu ploviti prolazom između otoka Katarina i Andrija, nego moraju proći između otoka Andrija i Uljanik.

Ako se želi pristati uz Gat Rijeka, treba svjetleću oznaku – zelena kula na bloku u moru, NE od otoka Uljanik, ostaviti desno i okrenuti k svjetlu na glavi gata – bijela kula sa stupom i galerijom; radi pristajanja na vezove u marini ili SW od marine, okrenuti kada se prođe plićina Uljanik (0.6 m).

PLIĆINE

Rubovi plićine označeni su: N rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala N), E rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala E), S rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala S), W rub plutačom i znakom na vrhu (kardinala W).

VJETROVI U LUCI

Luka je zaštićena od svih vjetrova osim NW. Treba paziti na nevere sa NW koje mogu biti opasne i u luci. Jugo i bura mogu puhati snažno ali u luci ne razvijaju valove.

Pred ulazom u luku, ispred lukobrana, stalna je struja NW smjera koja sa vjetrom može doseći brzinu i nekoliko čvorova.