LUKA RUNKE

44.804 N   13.913 E

ORGANIZACIJA LUKE

Luka Runke broji 71 vez od čega 18 čine nautički vezovi na sidrištu, a 53 vezova čine komunalni vezovi od kojih je 1 na sidrištu dok su ostali vezovi obalni.

Obalni pojas luke Runke čine komunalni vezovi koji su namijenjeni manjim plovilima sa malim gazom. To su uglavnom pasare do 6 metara. Nautički dio se sastoji od 18 bova gdje dubina varira od 1 do 3 m.

Izložena je jakim udarima bure.

Lukom upravlja koncesionar – Buža d.o.o. Početak koncesije: 01.07.2011., kraj koncesije: 30.06.2031.

Cijene provjerite sa koncesionarom.