LUKA RUNKE

44.804 N   13.913 E

ORGANIZACIJA LUKE

Luka Runke broji 72 veza od čega 30 čine nautički vezovi na sidrištu, a 53 vezova čine komunalni vezovi od kojih je 1 na sidrištu dok su ostali vezovi obalni, a u ribarskom dijelu nalazi se 9 vezova.

Obalni pojas luke Runke čine komunalni vezovi koji su namijenjeni manjim plovilima sa malim gazom. To su uglavnom pasare do 6 metara. Nautički dio se sastoji od 30 bova gdje dubina varira od 1 do 3 m.

Izložena je jakim udarima bure.

Lukom upravlja lučka uprava Pula.

Cijene provjerite sa lučkom upravom Pula.