LUKA VALBANDON

44°92´N   13°81´E

Kolijevka ribarstva


ORGANIZACIJA LUKE i VEZOVI u LUCI VALBANDON

Luka Valbandon ima 458 vezova uz obalu i 8 na sidrištu.

Fažanski kanal je prolaz između otoka Brijuni i obale kopna od sponice: rt Barbariga – greben Kabula do spojnice: rt Proština – rt Peneda.

UPUTE ZA PLOVIDBU

PLIĆINE

Istočna obala Fažanskog kanala je kamenita i ispred nje su brojne plićine udaljene 200-400 m od obale. Ispred istočne obale otoka Veliki Brijun je plitko i puno plićina. U južnom dijelu kanala su otočići Sv. Jerolim i Kotež.

VREMENSKE PRILIKE

Bura može puhati velikom brzinom; zbog ograničenog privjetrišta ne stvara valove koji ometaju plovidbu. Jaki NW vjetrovi uzrokuju jače valovito more, naručito u sjevernom dijelu kanala. U južnom dijelu kanala SE i SW vjetrovi uzrokuju jače valovito more.

Magla

Javlja se prosječno desetak dana u godini, naručito u zimskim mjesecima.

Morske struje

Stalna struja ima smjer NW, ali vjetrovi i morske mijene utječu na njezin smjer i brzinu. Tako za vrijeme plime (prema NW) brzina struje može biti do 1,5 čv, a ako pušu južni vjetrovi, i do 2 čv. Struja oseke ponekad je jača od stalne struje pa rezultirajuća struja ima smjer SE.