SLOBODNA ZONA

44°52´5"N   13°50´8"E


o SLOBODNOJ ZONI

Odlukom Vlade RH o davanju suglasnosti (11.03.1999) osnovana je Slobodna zona luke Pula čiji je osnivač i upravljač LUČKA UPRAVA PULA (N. N. 25/99) 

Područje Slobodne zone luke Pula nalazi se na lučkom području luke Pula u akvatoriju južnog dijela pulske luke i obuhvaća:

 • kopneni dio
 • morski dio ukupne površine 38.479 m²

U Slobodnoj zoni luke Pula, korisnici zone mogu obavljati slijedeće djelatnosti

  • proizvodnja robe,
  • oplemenjivanje robe,
  • trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
  • bankarski i drugi novčani poslovi,
  • usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba,
  • ugostiteljske usluge i
  • druge usluge osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata; ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu; ukrcaja i iskrcaja putnika.
 •  
 • Voditelj slobodne zone: Florijan Veneruzzo


KORISNICI SLOBODNE ZONE

Avangard shipyards d.D.

PREDMET KONCESIJE: Gradnja novih brodova u Slobodnoj zoni luke Pula na otvorenom prostoru veličine 1000 m2

POČETAK KONCESIJE: 01.07.2011.

KRAJ KONCESIJE: 30.06.2026.

 

Avangard shipyards d.D.

PREDMET KONCESIJE: Obavljanje djelatnosti izrade i održavanja plovila u Slobodnoj zoni luke Pula.

POČETAK KONCESIJE: 10.06.1999.

KRAJ KONCESIJE: 09.06.2023.

 

COMMODORE YACHT SERVICE D.o.o.

PREDMET KONCESIJE: KONCESIJA za obavljanje djelatnosti servisiranja i održavanja plovila uz korištenje i održavanje postojećih objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru-SZ luke Pula

POČETAK KONCESIJE: 19.12.2014.

KRAJ KONCESIJE: 18.12.2024.

 

ELBERG NOVA d.o.o., Sv. Polikarpa 8, Pula

PREDMET KONCESIJE: Obavljanje djelatnosti u Slobodnoj zoni luke Pula i to:
1. Proizvodnja proizvoda od metala, strojeva opće namjene i bravarije
2. Servisiranje, popravak i gradnja brodova i čamaca

POČETAK KONCESIJE: 14.12.2020..

KRAJ KONCESIJE: 31.12.2030.

 

ELBERG NOVA d.o.o., Sv. Polikarpa 8, Pula

PREDMET KONCESIJE: KONCESIJA na pomorskom dobru obavljanje djelatnosti proizvodnje, dorade i sklapanja zatvarača za pancerice u zatvorenom prostoru.

POČETAK KONCESIJE: 06.07.2015.

KRAJ KONCESIJE: 05.07.2023.

 

istra yachting d.o.o.

PREDMET KONCESIJE: KONCESIJA za obavljanje djelatnosti bojanja, lakiranja, izrade paluba i ostalih uređenja na brodicama u SZ

POČETAK KONCESIJE: 04.11.2011.

KRAJ KONCESIJE: 03.11.2031.

ROSSL i DUSSO ISTRA D.O.O.

PREDMET KONCESIJE: Proizvodnja proizvoda od metala u SZ.

POČETAK KONCESIJE: 16.11.2012.

KRAJ KONCESIJE: 15.11.2022.

 

RUSKO D.O.O.

PREDMET KONCESIJE: KONCESIJA za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni luke Pula – proizvodnja proizvoda od metala.

POČETAK KONCESIJE: 23.10.2012.

KRAJ KONCESIJE: 23.10.2022.

 

THOLUS D.O.O.

PREDMET KONCESIJE: KONCESIJA za obavljanje djelatnosti proizvodnje izrade remena za autosjedalice i dječja kolica na pomorskom dobru u SZ.

POČETAK KONCESIJE: 19.08.2017.

KRAJ KONCESIJE: 18.08.2027.

 

FOKUS IDEA D.O.O.

POČETAK KONCESIJE: 01.04.2020.

KRAJ KONCESIJE: 31.03.2030.

 

OPSTANAK D.O.O.

POČETAK KONCESIJE: 01.04.2020.

KRAJ KONCESIJE: 31.03.2030.

 

TVORNICA REKLAME D.O.O.

POČETAK KONCESIJE: 15.12.2020.

KRAJ KONCESIJE: 14.12.2030.

 

BRID D.O.O.

POČETAK KONCESIJE: 01.02.2020.

KRAJ KONCESIJE: 31.01.2030.

 


DOKUMENTI:

 

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula za osnivanje Slobodne zone luke Pula

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o slobodnim zonama (“Narodne novine”, broj 44/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 1999. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI PULA ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE PULA

 

I.

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Lučkoj upravi Pula za osnivanje Slobodne zone luke Pula.

 

II.

 

Područje Slobodne zone luke Pula koje je predmet ove Odluke nalazi se na lučkom području luke Pula u akvatoriju južnog dijela pulske luke, na Molo carbone i obuhvaća:

a) kopneni dio:

područje na lokaciji “Molo carbone”, i to:

– veliki pristanišni gat, dužine 120 m i širine 26 m,

– mali pristanišni gat, dužine 73 m i širine 15 m, smješten na dijelu k.č. 637/2,

– operativnu obalu smještenu na dijelu k.č. 637/2,

– zgr. k.č. 637/2, 637/3, 637/4, 637/5, 637/6, 637/7, 637/8, 637/9, 637/10, 637/11, 637/12 i 637/13, sve na k.č. Pula.

b) morski dio:

ukupne površine 38,479 m2 omeđen je spojnicama točaka:

A 5 407 790.00 4 969 522.80

B 5 407 875.40 4 969 536.50

C 5 407 896.40 4 969 568.40

D 5 407 920.30 4 969 647.80

E 5 407 947.90 4 969 669.40

F 5 407 950.80 4 969 684.90

G 5 408 075.40 4 969 709.30

H 5 408 107.60 4 969 542.20

I 5 408 075.00 4 969 494.10

 

III.

 

Slobodna zona iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom: Slobodna zona luke Pula.

 

IV.

 

Slobodna zona luke Pula osniva se radi obavljanja djelatnosti: proizvodnje robe, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko i posredovanje u trgovini, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba, ugostiteljskih i drugih usluga osim: priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata, iskrcaja i prekrcaja robe u domaćem prometu i ukrcaja i iskrcaja putnika.

Lučka uprava odobrava korisnicima zone gradnju ili obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni sukladno propisima Republike Hrvatske iz djelokruga prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja.

 

V.

 

Lučka uprava Pula dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke osigurati sredstva za osnivanje i početak rada zone te donijeti akt o osnivanju zone.

 

VI.

 

Lučka uprava Pula dužna je prije početka rada slobodne zone donijeti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni i objaviti ga u jednom od glasila Hrvatske gospodarske komore.

 

VII.

 

Lučka uprava Pula dužna je korisnicima zone osigurati jednake uvjete za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zoni.

 

VIII.

 

Slobodna zona luke Pula može započeti s radom kad se donese rješenje da su ispunjeni uvjeti za početak rada zone, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

IX.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama”.

Klasa: 342-21/98-01/10
Urbroj: 5030116-99-2
Zagreb, 11. ožujka 1999.

 

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.