LUČKE PRISTOJBE I NAKNADE

U lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojim upravlja Lučka uprava Pula vlasnici brodova, jahti i brodica dužni su plaćati lučke pristojbe i naknade prema važećem cjeniku.

Lučke pristojbe su:

Pristojbu za upotrebu obale plaća brod, brodica, jahta ili plovni objekt koji koristi luku u svrhu ukrcavanja putnika, vozila i tereta na operativnom dijelu obale. Dozvoljeno vrijeme zadržavanja plovila za povremeni prijevoz putnika i jahti s profesionalnom posadom na operativnom dijelu luke je najviše 30 min. Brodska ležarina se plaća nakon isteka tog vremena od 30 min. Za ostala plovila brodska ležarina počinje teći 2 sata nakon završetka operacija.
 

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE I UVJETI PLAĆANJA:

 • Pristojba u javnom pomorskom prijevozu određuje se prema ukrcanom/ iskrcanom putniku i vozilu, odnosno postotak od iznosa putne isprave za brodove u lokalnom (međuobalnom) putničkom prometu.
 • Pristojbu za upotrebu obale Lučka uprava može ugovoriti u paušalnom iznosu za plovila koja obavljaju povremeni prijevoz putnika.
 • Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukrcanog /iskrcanog tereta, odnosno komada tereta ili teretnih vozila.
 • Lučka uprava Pula ispostavlja račun za pristojbu za upotrebu obale koju je brodar dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa.

Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zakonsku zateznu kamatu. Sve uvjete i cijene pogledajte u priloženom cjeniku i odlukama o izmjenama cjenika Lučke uprave Pula.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA: Pristojbu za upotrebu obale i brodsku ležarinu ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice shodno čl. 62. stav. 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).

Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila, osim plovila u javnom pomorskom prijevozu na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IZNOSA:

Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom metru dužine broda/brodice/jahte /plovnog objekta preko svega.

Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt za korištenje luke

 • nakon isteka vremena predviđenog Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije

 • kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom i sl.)

Brodska ležarina za posebne korisnike operativnog dijela luke može se s Lučkom upravom ugovoriti u paušalnom iznosu.

Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište plaćaju 50% pristojbe.

Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.

Lučka uprava Pula ispostavlja račun za brodsku ležarinu, koju je brodar/agent dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa. Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zateznu kamatu.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA:

Hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice.

Brodsku ležarinu ne plaća brod, brodica, jahta, plovni objekt kad boravi u luci radi iskrcavanja spašenih brodolomaca, umrlih ili bolesnih osoba i njihovih pratilaca, te radi pružanja lječničke pomoći osobama na brodu, i to samo za vrijeme dok traju te radnje.

Plovni objekti koji zbog nevremena traže zaštitu u luci ili ne mogu napustiti luku dok traje nevrijeme, ako prijeti opasnost plovnim objektima, ukrcanim ljudima ili teretu, neće platiti brodsku ležarinu ako za svaki pojedini slučaj to dokažu odgovarajućom ispravom nadležnog organa službe sigurnosti plovidbe. 

Pristojbu za vez plaća ribarski brod/brodica, sportski ili drugi brod/brodica/plovni objekt na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice /plovnog objekta preko svega.

Brod/brodica namijenjen za gospodarsku djelatnost, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50 % pristojbe za vez.

Više informacija o ostalim naknadama i uvjetima potražite u cjeniku.

CJENICI

CJENIK

LUČKIH PRISTOJBI I NAKNADA

LUČKE UPRAVE PULA

(Prema Pravilniku o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja , način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (“Narodne novine” broj 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13)

I PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE

II BRODSKA LEŽARINA

III PRISTOJBA ZA VEZ

IV NAKNADE

Svibanj 2015.

I PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE

A – ODREDBE

 1. Pristojbu za upotrebu obale plaća brod koji koristi luku u svrhu ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta.

Dozvoljeno vrijeme zadržavanja plovila za povremeni prijevoz putnika i jahti s profesionalnom posadom na operativnom dijelu luke je najviše 30 min. Nakon isteka tog vremena naplaćuje se brodska ležarina.

Za ostala plovila brodska ležarina počinje teći 2 sata nakon završetka operacija.

 1. Pristojbu za upotrebu obale ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice shodno čl. 62. stav 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09).

 1. Pristojba u javnom pomorskom prijevozu određuje se prema ukrcanom/ iskrcanom putniku i vozilu, odnosno postotak od iznosa putne isprave za brodove u lokalnom (međuobalnom) putničkom prometu.

 1. Pristojbu za upotrebe obale Lučka uprava može ugovoriti u paušalnom iznosu za plovila koja obavljaju povremeni prijevoz putnika.

 1. Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukrcanog /iskrcanog tereta, odnosno komada tereta ili teretnih vozila.

 1. Lučka uprava Pula ispostavlja račun za pristojbu za upotrebu obale koju je brodar dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa.

Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zakonsku zateznu kamatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – TABLICE PRISTOJBE ZA UPOTREBU OBALE

1. MEĐUNARODNI (LINIJSKI) PUTNIČKI PROMET

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

Putnik

po broju

10,00

2.

Osobni automobil

po komadu-broju

11,00

3.

Motocikl, skuter, moped

po komadu-broju

7,50

4.

Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica

po komadu-broju

14,00

5.

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine

po komadu-broju

17,00

6.

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine

po komadu-broju

18,00

7.

Autobus do 30 mjesta

po komadu-broju

40,00

8.

Autobus

po komadu-broju

45,00

9.

Teretno vozilo – do 14 m

po komadu-broju

45,00

10.

Teretno vozilo – preko 14 m

po komadu-broju

55,00

2. LOKALNI (MEĐUOBALNI) PUTNIČKI LINIJSKI PROMET

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS

1.

Putnik

po broju

6% od iznosa putne isprave

2.

Osobni automobil

po komadu-broju

3.

Motocikl, skuter, moped

po komadu-broju

4.

Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica

po komadu-broju

5.

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine

po komadu-broju

6.

Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine

po komadu-broju

7.

Autobus do 30 mjesta

po komadu-broju

8.

Autobus

po komadu-broju

9.

Teretno vozilo

po komadu-broju

3.a. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (domaća plovidba)

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

Putnička plovila za višednevna-izletnička putovanja u domaćem prometu

Po dužnom metru plovila preko svega

6,00

2.

Putnička plovila za jednodnevne izlete i taksi u domaćem prometu

Po dužnom metru preko svega po operaciji

2,00

3.b. BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (međunarodna plovidba)

1.

 

PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE OSNOVA BT

IZNOS u kunama

 

BT-dg      BT-gg

 

do 4000

1880,00

 

od 4001 do 6000

0,47

 

od 6001 do 10000

0,45

 

od 10001 do 15000

0,43

 

od 15001 do 20000

0,41

 

od 20001 do 25000

0,39

 

od 25001 do 30000

0,37

 

od 30001 do 35000

0,35

 

od 35001 do 40000

0,32

 

od 40001 do 50000

0,29

 

od 50001 do 60000

0,27

 

od 60001 do 70000

0,25

 

od 70001 do 80000

0,23

 

od 80001 do 90000

0,21

 

od 90001 do———

0,19

2.

BRODOVI NA SIDRIŠTU

50% iznosa po BT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik

3.

PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE PO OSNOVI PUTNIKA

po putniku u tranzitu

putnik

6,00 kn

po ukrcanom/iskrcanom

putnik

12,00 kn

4.

PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE PO OSNOVI ČLANOVA POSADE

Izmjena posade

50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku

5.

POPUSTI

10-20 ticanja do 10% ukupne pristojbe

preko 20 ticanja do 20% ukupne pristojbe

brodovi u “home port” aranžmanu – 20% popusta na iznos obračunat po točki 1.

6.

PRISTOJBE ZA OTKAZ REZERVACIJE

 

Otkaz rezervacije 0-30 dana prije najavljenog dolaska – 0,2 kn /BT

Otkaz rezervacije 31 – 120 dana prije najavljenog dolaska – 0,1 kn /BT

4. TERETNI PROMET

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarc­ni pijesak, boksit, i druge rude

nedjeljiva tona

2,88

2.

Glinica, petrol, koks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, mono-amonijev fosfat

nedjeljiva tona

4,60

3.

Žitarice, uljarice

nedjeljiva tona

5,75

4.

Umjetna gnojiva

nedjeljiva tona

4,90

5.

Granulirani kamen, pijesak, piljevina

nedjeljiva tona

2,60

6.

Ostali rasuti tereti

nedjeljiva tona

5,75

7.

Tekući tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog porijekla, latex, kemikalije i melasa

nedjeljiva tona

6,90

8.

Nafta i naftni derivati

nedjeljiva tona

7,50

9.

Drvo

nedjeljiva tona

7,80

10.

Živa stoka

nedjeljiva tona

8,00

11.

Kontejneri

nedjeljiva tona

5,75

12.

Južno voće, banane

nedjeljiva tona

6,00

13.

Ostali generalni tereti

nedjeljiva tona

7,20

14.

Vozila, vozila s teretom

nedjeljiva tona

10,00

15.

Eksplozivi i drugi opasni tereti

nedjeljiva tona

15,00

II BRODSKA LEŽARINA

A – ODREDBE

 1. Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi operativni dio luke u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, tereta i vozila, osim plovila u javnom pomorskom prijevozu na pomorskoj liniji za koju su ishodili koncesiju temeljem natječaja.

 1. Pristojbu ne plaćaju hrvatski javni i hrvatski ratni brodovi i brodice.

Brodsku ležarinu ne plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt kad boravi u luci radi iskrcavanja spašenih brodolomaca, umrlih ili bolesnih osoba i njihovih pratilaca, te radi pružanja liječničke pomoći osobama na brodu, i to samo za vrijeme dok traju te radnje.

Plovni objekti koji zbog nevremena traže zaštitu u luci ili ne mogu napustiti luku dok traje nevrijeme, ako prijeti opasnost plovnim objektima, ukrcanim ljudima ili teretu, neće platiti brodsku ležarinu ako za svaki pojedini slučaj to dokažu odgovarajućom ispravom nadležnog organa službe sigurnosti plovidbe.

 1. Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom metru dužine broda/brodice/jahte /plovnog objekta preko svega.

 1. Brodsku ležarinu plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt za korištenje luke

 • nakon isteka vremena predviđenog Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije

 • kada brod koristi luku u neku drugu svrhu (npr. opskrba vodom, gorivom i sl.)

Brodska ležarina za posebne korisnike operativnog dijela luke može se s Lučkom upravom ugovoriti u paušalnom iznosu.

 1. Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište plaćaju 50% pristojbe.

 1. Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.

 1. Lučka uprava Pula ispostavlja račun za brodsku ležarinu, koju je brodar/agent dužan podmiriti u roku od 15 dana od dana ispostave računa. Po isteku ovog roka Lučka uprava Pula zaračunava zateznu kamatu.

B – TABLICE VISINE BRODSKE LEŽARINE

1.POVREMENI PRIJEVOZ

5. BRODSKA LEŽARINA

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

Plovila za prijevoz putnika

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

15,00

2.

Plovila za prijevoz tereta

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

20,00

3.

Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

25,00

4.

Ribarska plovila

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

3,00

5.

Sportske i druge brodice

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

10,00

6.

Jahte do 18 m

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

16,00

7.

Jahte do 25 m

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

20,00

8.

Jahte preko 25 m

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

25,00

2. POSEBNI KORISNICI LUKE – POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA

5. a. BRODSKA LEŽARINA – PAUŠAL

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama/m

1.

Ljetni vez – dnevno

m’

3,00

2.

Zimski vez – dnevno

m’

1,50

Navedeni paušalni iznos lučke pristojbe odnosi se na četverovez u I.zoni (obala opremljena strujom i vodom ).

Plovila privezana u II. zoni ( bez struje i vode) plaćaju umanjen iznos za 30 %.

Ljetnim vezom smatra se privez plovila tijekom mjeseca travnja, svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza i rujna.

Plovila privezana bokom na obalu plaćaju uvećani iznos ovisno o zauzetim uređenim vezovima i to 30% iznosa pristojbe po jednom uređenom četverovezu

III PRISTOJBA ZA VEZ

A – ODREDBE

 1. Pristojbu za vez plaća ribarski brod/brodica, sportski ili drugi brod/brodica/plovni objekt na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice /plovnog objekta preko svega.

Brod/brodica namijenjen za gospodarsku djelatnost, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50 % pristojbe za vez.

 1. U komunalnom dijelu luke prvenstvo za dobivanje veza imaju :

 1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinica lokalne samouprave, i plovilo je upisano u Upisnik brodova ili Očevidnik brodica Lučke kapetanije Pula, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti ribarstva ili prijevoza putnika

 2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinica lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području Lučke kapetanije Pula, u svrhu sporta i razonode

 3. vlasnici broda /brodice čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području Lučke kapetanije Pula

 1. Lučka uprava Pula dodijeljuje stalni vez na temelju zahtjeva za luku i obalu koja je predviđena Pravilnikom o redu u luci. Zainteresirani za stalni vez dostavljaju zahtjev Lučkoj upravi Pula u tijeku mjeseca prosinca za narednu godinu.

 1. Uz zahtjev za dobivanjem ugovora o stalnom vezu na komunalnom dijelu luke korisnik stalnog veza dužan je dostaviti :

 1. osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova

 2. dokaz o vlasništvu broda/brodice (valjana plovidbena Lučke kapetanije Pula)

 1. Lučka uprava Pula određuje svake godine do 30. studenog za slijedeću godinu

broj raspoloživih godišnjih vezova s odnosnim kategorizacijama dijelova luke.

S obzirom na razinu opremljenosti obala, do daljnjeg se pojedine luke/lučice kao cjelina smatraju jedinstvenom zonom.

 1. Godišnju pristojbu za stalni vez plaća korisnik do 31. siječnja tekuće godine. Po isteku roka plaćanja Lučka uprava Pula zaračunava zakonske zatezne kamate.

 1. Kada brodovi, brodice i ostali plutajući objekti koriste sidrište luke plaćaju 50% pristojbe.

 1. Višetrupci plaćaju uvećanu pristojbu za 50%.

 1. Korisnici godišnjeg veza dužni su na zahtjev Lučke uprave Pula privremeno odstraniti plovila kada je to potrebno zbog funkcionalnih razloga, pri čemu korisnici nemaju pravo na naknadu. Ukoliko u naznačeno vrijeme ne oslobode vez, to će učiniti Lučka uprava Pula na trošak i rizik vlasnika plovila.

B – TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA VEZ

1 – GODIŠNJI VEZ ZA BRODICE/BRODOVE – KOMUNALNI DIO LUKE

 

6. STALNI VEZ

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama/m

1.

Plovila bez obzira na dužinu

m’

100,00

2.

Plovilo u komunalnom dijelu luke bez važećeg Ugovora ili odobrenja LU Pula

m’

25,00

kn/m’/dnevno

 

IV. OSTALE NAKNADE

 

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

IZNOS s PDV-om

1.

Izdavanje vode

21,00

26,25

2.

Korištenje plovila

sat

250,00

312,50

3.

Korištenje električnog priključka jakosti struje do 32 A

kWh

1,75

2,20

4.

Korištenje električnog priključka jakosti struje od 63 A

kWh

2,20

2,75

5.

Korištenje električnog priključka jakosti struje od 125 A

kWh

2,60

3,25

     

 

POSTAVLJANJE REKLAMNOG PANOA

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

IZNOS s PDV-om

1.

Reklamni pano

m2 / mjesečno

250,00

312,50

 

KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

IZNOS s PDV-om

1.

Korištenje obale u svrhu održavanja raznih manifestacija

m2 / dnevno

10,00

12,50

2.

Obavljanje djelatnosti bez odobrenja ili koncesije

dnevno

1.500,00

1875,00

 

NAKNADA ZA VODU I STRUJU ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

IZNOS s PDV-om

1.

Naknada za vodu

23,19

28,98

2.

Naknada za struju

po cjeniku HEP-a, uvećano za 5% troškova praćenja Lučke uprave Pula

 

 

PRISTOJBA ZA KORIŠTENJE AKVATORIJA LUČKIH BAZENA

RnBr

TEMELJ ZA OBRAČUN PRISTOJBE

IZNOS

1.

Intenzitet korištenja / aktivnosti održavanja akvatorija*

Kalkulativni paušal

 

 • Pristojba se odnosi na korištenje akvatorija lučkih bazena kojima upravlja ova Lučka uprava od strane ovlaštenika koncesija luka posebne namjene i drugih korisnika prilikom vršenja vlastite djelatnosti. Naknada koja se utvrđuje u godišnjem dogovorenom paušalnom iznosu, sadrži elemente fizičkog i vremenskog korištenja prostora te je ista u neposrednoj vezi s preventivnim i interventnim ambijentalnim obvezama Lučke uprave spram lučkom bazenu.

 

NAKNADA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE VOZILA U SLOBODNOJ ZONI

Vrsta vozila

Tip odobrenja

Iznos / kn

IZNOS s PDV-om

Teretna vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone, kamioni sa i bez prikolice, šleperi, cisterne i sl. te vozila za prijevoz osoba koja imaju više od 8+1 sjedišta, autobusi i sl.

dnevno

70,00

87,50

mjesečno

700,00

875,00

kvartalno

1.300,00

1.625,00

polugodišnje

2.300,00

2.875,00

godišnje

4.300,00

5.375,00

Teretna vozila najveće dopuštene mase do 2,5 tone te vozila za prijevoz osoba koja imaju do 8+1 sjedišta (dostavna, kombinirana, kombi-bus i sl.)

dnevno

30,00

37,50

mjesečno

300,00

375,00

kvartalno

530,00

662,50

polugodišnje

900,00

1.125,00

godišnje

1.500,00

1.875,00

Osobna vozila

dnevno

10,00

12,50

mjesečno

150,00

187,50

kvartalno

350,00

437,50

polugodišnje

600,00

750,00

godišnje

1.000,00

1.250,00

Taxi vozila

dnevno

10,00

12,50

mjesečno

100,00

125,00

kvartalno

200,00

250,00

polugodišnje

350,00

437,50

godišnje

600,00

750,00

 

NAKNADA ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE VOZILA NA LUČKOM PODRUČJU

Vrsta vozila

Tip odobrenja

Iznos / kn

IZNOS s PDV-om

Teretna vozila najveće dopuštene mase veće od 2,5 tone, kamioni sa i bez prikolice, šleperi, cisterne i sl. te vozila za prijevoz osoba koja imaju više od 8+1 sjedišta, autobusi i sl.

dnevno

70,00

87,50

mjesečno

700,00

875,00

kvartalno

1.300,00

1.625,00

polugodišnje

2.300,00

2.875,00

godišnje

4.300,00

5.375,00

Teretna vozila najveće dopuštene mase do 2,5 tone te vozila za prijevoz osoba koja imaju do 8+1 sjedišta (dostavna, kombinirana, kombi-bus i sl.)

dnevno

30,00

37,50

mjesečno

300,00

375,00

kvartalno

530,00

662,50

polugodišnje

900,00

1.125,00

godišnje

1.500,00

1.875,00

Osobna vozila

dnevno

10,00

12,50

mjesečno

150,00

187,50

kvartalno

350,00

437,50

polugodišnje

600,00

750,00

godišnje

1.000,00

1.250,00

Taxi vozila

dnevno

10,00

12,50

mjesečno

100,00

125,00

kvartalno

200,00

250,00

polugodišnje

350,00

437,50

godišnje

600,00

750,00

 

NAKNADA ZA ULAZ VOZILA ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

IZNOS s PDV-om

1.

Naknada za parkiranje vozila u Slobodnoj zoni

vozilo / mjesečno

25,00

31,25

2.

Naknada za parkiranje vozila u Slobodnoj zoni

vozilo / godišnje

300,00

375,00

 

V. LUČKE USLUGE

 

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

Korištenje istezališta

operacija

50,00

2.

Opskrba gorivom

4,50

    

 

IZDAVANJE ID KARTICA

RnBr

STAVKA

OSNOVA

IZNOS u kunama

1.

ID kartica

kom

50,00

 

KORIŠTENJE „SUHOG VEZA“

RnBr

STAVKA

OSNOVA (m’)

IZNOS u kunama

1.

Suhi vez“

Plovila do 6 m

18,00 kn / dnevno

Ostala plovila

3,00 kn / m dnevno

Višetrupci i šira plovila

4,50 kn / m dnevno

Bez odobrenja Lučke uprave Pula

10,00 / m´dnevno

 

Klasa: 011-01/15-02/04 RAVNATELJ

Ur.broj: 2163/01-02-15-01

Pula, 28.05.2015. Donald de Gravisi