VINKURANSKA VALA - Sidrište

 

44°49´36"N   13°51´6"E

Oaza mira nadomak urbanog grada Pula

PRAVILA

VAŽNO JE ZNATI!

 • Sidrište Vinkuranska vala je dio javne luke namijenjene privezu plovnih objakata na plutaču pod ingerencijom Lučke uprave Pula.
 • Maksimalno opterećenje priveznog sustava za plovila je do 18m duljine preko svega. Iznimno ljeti, pri prognozama stabilnog vremena lučka uprava smije dopustiti i većim plovnim objektima da se vežu za plutaču, uz uvjet da na plovnom objektu može ostati barem jedna osoba.
 •  Svi plovni objekti koji namjeravaju koristiti sidrište dužni su kontaktirati djelatnika lučke uprave pozivom na VHF radijskom kanalu CH 09. Privez je dozvoljen samo uz odobrenje!
 • Prilikom uplovljavanja/isplovljavanja na sidrište plovni objekt ne smije ploviti brzinom većom od 3 čvora.
 • Strani plovni objekt koji dolazi iz inozemstva dužan je najkraćim putem uploviti u luku otvorenu za međunarodni promet i ishoditi vinjetu.
 • Za vrijeme boravka na sidrištu plovni objekt mora istaknuti dnevne oznake i svjetla sukladno pravilima.
 • Osoba koja upravlja plovnim objektom prilikom priveza na plutaču mora voditi računa da plovilo bude dovoljno udaljeno od najbližih plovila u svim smjerovima i vremenskim uvjetima.
 • Vezivanje na plutaču mora biti na siguran način, ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija.
 • Plovni objekt na sidrištu mora uvijek biti spreman za manevriranje i ne smije obavljati popravke kojima se onesposobljuje za plovidbu.

ZABRANJENO JE!

 • Sidrenje brodova, jahti i brodica vlastitim sidrom na područjima udaljenim najmanje 300m od granica lučkog područja, osim u slučaju više sile ili nevolje na moru!
 • Obavljati radnje koje mogu ugroziti ljudske živote, prouzročiti požar, onečistiti more, nanijeti štetu drugim brodovima i brodicama te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.
 • Uporaba brodskog WC-a , koji ima direktan ispust u more, paljenje vatre, bacanje smeća i otpadaka, narušavanje mira ostalih gostiju i stvaranje buke, ometanje kretanja plovnih objekata na plovnom putu, držanje u pogonu propelera brodice, osim za uplovljavanje i isplovljavanje.
 • Lučka uprava ne odgovara za štete i druge posljedice koje nastanu zbog nepoštivanja ovih Pravila.
 • Kršenje odredaba o zaštiti morskog okoliša strogo se kažnjava sukladno odredbama Pomorskog zakona i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Pravilnikom o redu na sidrištu Vinkuranska vala (srpanj 2018g.) propisuje se red i uvjeti korištenja sidrišta na lučkom području Vinkuranska Vala pod ingerencijom Lučke uprave Pula.

NAPLATA PRISTOJBE ZA SIDRENJE

 • Brod, brodica i jahta koji koriste sidrište luke otvorene za javni promet uređeno napravama za vez na plutačama plaćaju pristojbu za vez umanjenu za 30%.
 • Kriteriji za naplatu pristojbe je nedjeljiva duljina plovila preko svega za nedjeljivi dio dana.
 • Ovlaštena osoba lučke uprave dužna je na upit vlasnika ili korisnika plovnog objekta pokazati ovjereni cjenik naplate pristojbe za vez.
 • Ukoliko je preuzeto suho smeće ovlaštenik koncesije dužan je izdati potvrdu o preuzetom smeću sa plovila.
 • U iznos pristojbe uračunata je i usluga preuzimanja manje količine suhog smeća sa plovila (do 0,1 m3).

Pravilnikom o redu na sidrištu Vinkuranska vala (srpanj 2018g.) propisuje se red i uvjeti korištenja sidrišta na lučkom području Vinkuranska Vala pod ingerencijom Lučke uprave Pula.

CJENIK VINKURANSKA VALA 2023